Events

KUNDALINI YOGA 6-WEEKS-COURSE

What hinders you to achieve the abundance, health, wealth, relationships, sexuality you are wishing for? What is still in the way to step into your power and activate your full potential?

Kundalini Yoga is a powerful and effective technology to dissolve subconscious blockages, rebalance the body mind system, maintain the body healthy and beautiful and slow down the ageing process.

In this 6-weeks-course we will learn and practise powerful tools to remove subconscious blockages, develop a mind set of abundance, beautify the body, get the juices flowing and cultivate sexual energy, speak our truth, step into our power and co-create the new Earth together!

All Workshops can be also be booked individually. Beginners and advanced yogis and tantricas welcome!

27.5. Capricorn Moon: Bring Prosperity Home
3.6. Taurus Moon: Beauty & Anti Ageing Secrets
10.6. Leo Moon: Shine your Light
17.6. Scorpio Moon: Cultivating Sexual Energy
24.6. Aquarius Moon: Co-Creation & Interdependence
1.7. Taurus Moon: Open your Voice

Timing: 18:30-20:30
Duration: 120 minutes


Drop In: 28€

3-Workshops: 75€ (with the old Kundalini class pass remaining validity)


Full 6 Weeks Course: 130€

Whatsapp/Telegram: 0049 157 34372129

Join us for our Summer Animal Flow Wokshop on Sunday afternoon at Agni Way Lagos Yoga Shala.

Explore dynamic movements patterns and the revitalising power of Reishi coffee.

  • Elevate Your Performance: Experience a new level of athletic performance with quadrupedal movement patterns designed to enhance your strength, agility, and mobility.
  • Injury Prevention & Recovery: Learn activation techniques that can help prevent injuries, promote faster recovery, and support overall longevity.
  • Boost Mental Awareness: Start your day with increased focus and mental clarity, powered by our invigorating Reishi coffee.

Join us and discover how combining movement and medicinal mushrooms can transform your days and elevate your vitality and fitness journey. Don’t miss out on this unique opportunity to move, flow and connect with like-minded individuals.

Sunday, July 14th

1pm – 4pm,

Ticket : €15 per person

Booking: https://reishiwarriors.my.canva.site/summer-animal-flow-workshop

🌟 Elevate Your Workout: The Energetics of Movement 🌟
Transform your fitness routine from mundane to magical!
Are you…
*Struggling to maintain your yoga/pilates/gym routine?
*Forcing yourself through workouts you don’t enjoy?
*Not seeing the results you desire from your efforts?

Then this transformative workshop is YOUR gateway to a revolutionary workout experience!

Meet Your Guide: Agni Chandra
*20+ years of yoga mastery
*8 years of tantric expertise
*Specialist in body energetics
My Journey: From Skeptic to Believer Once a gym skeptic, I’ve discovered how to infuse yogic and tantric tools into conventional workouts, turning exercise into a profound spiritual practice. The results? Unprecedented body transformation and an energy surge that radiates through my entire being!

This isn’t just physical – it’s a holistic approach engaging your entire system: physical, energetic, mental, and emotional.

What You’ll Gain:
*A fit, strong, and vibrant body
*Newfound confidence and satisfaction
*A radiant glow that turns heads
*Energetic support for manifesting your dreams

Is This For You? Ideal for those with existing body awareness and physical practice looking to soar to new energetic heights. (Note: Complete beginners may find some concepts challenging.)

🗓 Workshop Schedule:

SATURDAY, JULY 27th: 10:00-12:00
Introduction to loving awareness
Energetic warm-up techniques
Pelvic floor support vs. Mula Bandha
[15-min ENERGIZING SNACK BREAK]
12:00-14:00
Harness the power of Prana & Apana
Master the art of spinal undulation

SUNDAY, JULY 28th: 13:00-15:00
Yogic breath vs. Workout breath: Find your flow
Energize your Sun Salutations
[15-min REVITALIZING SNACK BREAK]
15:00-17:00
Stay relaxed under pressure: Kriya techniques
Embrace playfulness: The power of smile, music, and attitude
Immersive flow practice

💎 Investment:
One day: €99
Full weekend: €177 (Best value!)
Booking via: this.is.agni.way@gmail.com
If the price is the only obstacle, please let me know and we will find solution.

🚀 Secure your spot now! Limited places available. Prepayment required to reserve your spot.
Ready to revolutionize your workout and unleash the potential your body? Join us.

 
✨☀️ 𝐊𝐎𝐁𝐈𝐄𝐂𝐀 𝐒́𝐖𝐈𝐀̨𝐓𝐘𝐍𝐈𝐀 𝐏𝐎Ł𝐔𝐃𝐍𝐈𝐀 ☀️✨
~~ 𝐾𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎𝑙𝑛𝑦 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑜-𝑡𝑎η𝑡𝑟𝑦𝑐𝑧𝑛𝑦 𝑤 𝐾𝑜𝑏𝑖𝑒𝑐𝑒𝑗 𝑆́𝑤𝑖𝑎̨𝑡𝑦𝑛𝑖 𝑛𝑎 𝑃𝑜ł𝑢𝑑𝑛𝑖𝑢 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑔𝑎𝑙𝑖𝑖 ~~
17-22 września 2024, Lagos, Algarve (PT)
 
Dla Kobiet spragnionych 𝒈ł𝒆̨𝒃𝒐𝒌𝒊𝒆𝒋 𝒑𝒐𝒅𝒓𝒐́𝒛̇𝒚 𝒖𝒄𝒊𝒆𝒍𝒆𝒔́𝒏𝒊𝒆𝒏𝒊𝒂,
rozpuszczenia w swojej żeńskiej esencji,
zasilanej żywo energią żywiołów Południowej Portugalii, wspaniałych miejsc Mocy w oceanicznym rejonie pełnym pięknych plaż, mistycznych klifów, kamiennych kręgów i skalnych formacji wołających do medytacji nad totalnością natury !! 🌊
 
Zwołuję kameralny retreat transformacyjno-taηtryczny w współtworzonej przeze mnie Świątyni, która na co dzień jest także moim domem 💗
Na ten tydzień AGNI WAY Temple stanie się NASZYM Domem, w którym będziemy codziennie 𝒘𝒔𝒑𝒐́𝒍𝒏𝒊𝒆 𝒑𝒓𝒂𝒌𝒕𝒚𝒌𝒐𝒘𝒂𝒄́, 𝒕𝒂𝒏́𝒄𝒛𝒚𝒄́, 𝒐𝒅𝒑𝒐𝒄𝒛𝒚𝒘𝒂𝒄́,
𝒐𝒕𝒘𝒊𝒆𝒓𝒂𝒄́ 𝒏𝒂𝒔𝒛𝒆 𝑪𝒊𝒂ł𝒂, 𝑺𝒆𝒓𝒄𝒂, 𝑮ł𝒐𝒔,
𝒑𝒓𝒛𝒆𝒑ł𝒚𝒘 𝒏𝒂𝒔𝒛𝒆𝒋 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒊 𝒛̇𝒚𝒄𝒊𝒐𝒘𝒆𝒋 𝑲𝒖𝒏𝒅𝒂𝒍𝒊𝒏𝒊 𝒊 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒊 𝒌𝒓𝒆𝒂𝒕𝒚𝒘𝒏𝒆𝒋,
𝒅𝒛𝒊𝒆𝒍𝒊𝒄́ 𝒔𝒊𝒆̨ 𝒔𝒘𝒐𝒊𝒎𝒊 𝒘𝒆𝒘𝒏𝒆̨𝒕𝒓𝒛𝒏𝒚𝒎𝒊 𝒅𝒐𝒔́𝒘𝒊𝒂𝒅𝒄𝒛𝒆𝒏𝒊𝒂𝒎𝒊…
𝑶𝒅𝒛̇𝒚𝒘𝒊𝒂𝒄́ 𝒊 𝒖𝒛𝒅𝒓𝒂𝒘𝒊𝒂𝒄́ 𝒑𝒐𝒅𝒄𝒛𝒂𝒔 𝒓𝒚𝒕𝒖𝒂ł𝒐́𝒘 𝒎𝒂𝒔𝒂𝒛̇𝒐𝒘𝒚𝒄𝒉 𝒊 𝒘𝒔𝒑𝒐́𝒍𝒏𝒚𝒄𝒉 𝒄𝒆𝒓𝒆𝒎𝒐𝒏𝒊𝒊! 🔥✨
 
W ciągu 6 wspólnych dni z Pełnią w Rybach i częściowym zaćmieniem Księżyca oraz portalem Jesiennej Równonocy zabierzemy także nasze praktyki i celebracje,
Nasze pragnienia i intencje w przepiękne naturalne plenery,
by zasilić je w wibrujących południową magią Świątyniach Matki Ziemi!! 🌎
To czas, w którym będziesz mogła zarówno odpocząć jak i pogłębić swoją relację ze Sobą w gronie innych Kobiet.
Poszukać wspólnie czułych odpowiedzi na nasze pragnienia, potrzeby i tęsknoty oraz odpowiedzi na pytanie co to znaczy, że nasze Ciało jest Świątynią ☀️🫶
 
𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐉𝐄 𝐎𝐑𝐆𝐀𝐍𝐈𝐙𝐀𝐂𝐘𝐉𝐍𝐄
Termin retreatu 17-22.09.24 – jest dostosowany do rozkładu lotów z Warszawy (Modlin, Chopin), Krakowa i Poznania do Faro/Lizbony (16.09 przylot & 23/24.09. wylot z Portugalii) – rozpiskę sugerowanych połączeń znajdziesz poniżej*
 
𝐂𝐄𝐍𝐀 𝐔𝐃𝐙𝐈𝐀Ł𝐔 𝐖 𝐊𝐎𝐁𝐈𝐄𝐂𝐄𝐉 𝐒́𝐖𝐈𝐀𝐓𝐘𝐍𝐈 𝐏𝐎Ł𝐔𝐃𝐍𝐈𝐀
3 pierwsze Kobiety – 333€
Cena regularna (do końca sierpnia) – 444€
Cena od 1 września – 555€
 
𝐏𝐎𝐁𝐘𝐓
Koszt noclegu we współdzielonych przestrzeniach na wygodnych materacach w naszej Świątyni (możliwość dodatkowych noclegów przed i po) – 15€/noc
Alternatywne zakwaterowanie we wspólnym airbnb w pobliżu Świątyni lub we własnym zakresie (oferuję wsparcie logistyczne)
 
𝐖𝐘𝐙̇𝐘𝐖𝐈𝐄𝐍𝐈𝐄
Z uwagi na różnice żywieniowe (odmienne diety, nie/jedzenie niektórych posiłków, preferencje degustacji lokalnej kuchni we własnym zakresie etc.) –
sugerowane rozwiązanie to możliwość wspólnego przygotowywania oraz spożywania śniadań i kolacji
oraz obiady przygotowywane przez osobę gotującą dla uczestniczek retreatu –
W formularzu rejestracyjnym zaznacz swoje potrzeby i preferencje żywieniowe – na tej podstawie stworzę ofertę możliwych wariantów wyżywienia 🙏
DODATKOWO PŁATNE / POZOSTAŁE KOSZTA:
– Twoje bilety lotnicze i koszty transferu z lotniska
– Kilka wspólnych przejazdów w okoliczne miejsca Mocy naszych wspólnych praktyk w naturze w rejonie Algarve
 
𝐑𝐄𝐉𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀𝐂𝐉𝐀:
Liczba miejsc na nasz retreat jest ograniczona.
Warunkiem rezerwacji miejsca będzie przesłanie bezzwrotnej zaliczki w ciągu 3 dni od potwierdzenia otrzymania Twojego zgłoszenia. Zaliczka może być przeniesiona na rzecz innej wskazanej przez Ciebie osoby.
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~
* 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐎𝐙𝐘𝐂𝐉𝐄 𝐋𝐎𝐓𝐎́𝐖:
FARO – KRAKÓW (Ryanair)
16.09. (pon) ~ 18:10-21:10
23.09. (pon) ~ 12:55 – 17:45
MODLIN – LIZBONA (Ryanair)
16.09. (pon) 05:45 – 9:00
23.09 (pon) 9:25 – 14:25
CHOPIN – LIZBONA (Ryanair)
16.09. (pon) 21:15 – 00:35
24.09 (wt) 01:15 – 6:05
POZNAN – LIZBONA (Ryanair)
16.09 (pon) 11:35 – 14:30
23.09. (pon) 5:55 – 10:45
Z lotniska w Faro dojazd do Lagos w godzinach wieczornych polecany wspólną taksówką (w drugą stronę możliwe także połączenia autobusowe i pociągowe).
Dojazd z Lizbony do Lagos zajmuje 3,5-4h bezpośrednim autobusem.
(Chętnie podpowiem sprawdzone rozwiązania i pomogę w logistyce transportowej, kojarząc Was ze sobą na wspólne przejazdy)
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
𝐌𝐎𝐍𝐈𝐊𝐀 𝐀𝐁𝐑𝐀𝐙𝐎
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Twórczyni Wild Devotion. Kapłanka medycyny Cacao i świętej sek.sualności w świątyniach natury i codzienności.
Na co dzień mieszka i współtworzy świątynię jogiczno-taηtryczną na południu Portugalii (AGNI WAY Temple Lagos).
Od ponad 10 lat kroczy ścieżką uzdrawiania i wspierania osób o różnych tożsamościach psychosek.sualnych i doświadczeniach relacyjnych w manifestowaniu swojej Pełni Życia.
Facylitatorka przestrzeni transformacyjnych i ceremonialnych. Absolwentka treningu NATIV – International Facilitators Training pod kierunkiem Shachara Caspi.
Łączy praktyki (neo-)Taηtry, Sztuk Świątynnych i szamaηizmu z technikami uzdrawiania sek.sualnego i terapii traumy (certyfikowana praktyczka Somatic Experiencing, NeuroAffective Relational Model i psychosek.suolożka). Absolwentka treningów International School of Temple Arts (Poziom 1&2).
Certyfikowana Masażystka īantryczna w szkole Johna Hawkena i Freyi Wolnej Paths of Transformation, ukończyła również m.in. Holistyczny Kurs Masażu īantrycznego i 3-modułową Szkołę Mistycznej S.eksualności pod kierunkiem Dechena Dorje w House of Tantra,
kurs S.eksualnego Uzdrawiania i Rozbrajania The Gaia Method DEBST u Susanne Roursgaard w Holandii,
oraz 5-modułowy trening TANTRA WOMAN Prem Santoshi.
Łącząc umiejętności z zakresu īantry i holistycznych ścieżek terapeutycznych, oferuje transformacyjne sesje indywidualne oraz dla par, prowadzi warsztaty i ceremonie.
Towarzyszy w odzyskiwaniu i pogłębianiu kontaktu z drzemiącym w każdej Istocie potencjałem energii życiowej Kundalini i stawaniu w pełni Mocy.
Pasjonatka tańca i astrologii, wspierania odrodzenia się kultur plemiennych i sięgania gwiazd, pozostając w mocnym ukorzenieniu na Ziemi.